بسمه تعالی

کتابسرای شربیانی وابسته به انتشارات شربیانی، و به مدیر مسئولی فرهاد قره زاده شربیانی، از سال 1394 فعالیت خود را در راستای ایجاد فروشگاه آنلاین آغاز نموده ایم.و در این مسیر دشواریهای بسیاری داشته ایم؛ و با توکل به خدا از این سختیها نیز گذر نمودیم. تا بتوانیم گام کوچکی در راه افزایش آگاهی و دوستی هموطنان عزیزمان با کتاب و فرهنگ داشته باشیم.

 

 

من الله توفیق

فرهاد شربیانی