از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

کتابسرای شربیانی کتابسرای شربیانی

ثبت نام

بیت کوین

وضعیت موجود
قیمت 25000 تومان
رتبه ی این کالا: 0.0

ناشر: انتشارات چالش

مولف: جواد عباسی

مترجم: --

تعداد صفحات: 2۵۴

جلد: شومیز

قطع: رقعی

تعداد
{{ quantity}}

درباره این کالا بیشتر بدانید

بیت کوین

در این کتاب تاریخچه هایی از این فنآوری به شما عرضه خواهد شد و پیرامون بیت کوین به عنوان یک مفهوم و محصول بحث خواهد شــد. درخواهید یافت کــه چگونه کیف پول خود را ایجاد کنیــد و بیت کوین هایتان را در آن ذخیره نمایید. حتی پیرامون روش دریافت بیت کوین در کیف پولتان نیز توضیح داده خواهد شــد. کاربرد بیت کوین و گفته های احتمالی درباره ی آن و نیز مقررات و چارچوبهای قانونی مرتبط بررســی خواهد شــد. معدن کاوی بیت کوین با
جزئیات شرح داده میشود و چرایی ارزش این کار به تفصیل بحث میشود. همچنیــن نگاهی عمیقتر بــه درون فنآوری بیت کوین خواهیم داشــت. نحوهای که تراکنشها در محیط بیت کوین اتفاق میافتد را با جزئیات بررســی خواهیــم کرد و فنآوری زنجیره ی بلوکی را به طور کامل بررســی میکنیم. به گوی درخشان پیشبینی نظری خواهیم انداخت و آینده ی بیتکوین و سیستم زنجیره ی بلوکی و تأثیر آن را بر ابعاد مختلف زندگیمان بررســی خواهیم کرد.