بسمه تعالی

قطع کتاب همان اندازه درازا و پهنای کتاب است. رایج ترین اندازه کتاب درایران، قطع وزیری (با ابعاد حدود 23*16.5) و رقعی (با ابعاد حدود 21*14) است. اندازه های دیگری مانند رحلی (قرآن)، قطع خشتی (کتاب کودک)، جیبی و ... نیز برای انواع کتاب کاربرد دارد. 

 

قطع کتاب

اندازه بعد از برش به سانتیمتر

سلطانی 49*34
رحلی بزرگ 33*24
رحلی کوچک 28.5*21
خشتی (1) 22*22
خشتی (2) 19.5*19.5
وزیری 24*17
رقعی 21.5*14.5
جیبی 16*11
پالتویی 20*12